شالیکوبی چیست؟ دسته‌هامقالات

شالیکوبی چیست؟

شالیکوبی چیست؟ شالیکوبی برنج یکی از مهم ترین مراحل رسیدن برنج به دست مصرف کننده است. دانه های برنج که…