پخش عمده برنج کشت اول و کشت دوم دسته‌هامقالات

تفاوت برنج کشت اول و کشت دوم

برنج کاشت اول یا کاشت دوم ؟ برنج ها با توجه به نوع بذر، نوع کاشت و محل کاشت به…